OUR TEACHERS

 

 

 
 

click photo to read bio

Emily Pollack

Yoga
Emily Pollack

Mark Melchiorre

Meditation, Yoga
Mark Melchiorre

Nicole Breen

Yoga
Nicole Breen

Jackie

Yoga
Jackie

Siri Sevaks

Yoga
Siri Sevaks

Hillary

Yoga
Hillary

Danielle

Yoga
Danielle

Amanda

Yoga
Amanda

Julie

Yoga
Julie

Chris

Yoga
Chris

Megan

Yoga
Megan

Fran

Reiki
Fran